مزیت ریخته گری آلیاژ آلومینیوم

2022-06-25

مزیت هایدایکستینگشامل دقت ابعادی عالی معمولاً این بستگی به مواد ریخته گری دارد. مقدار معمولی ازدایکستینگاین است که خطا برای اندازه 2.5 سانتی متر اول 0.1 میلی متر است و برای هر 1 سانتی متر اضافی، خطا 0.002 میلی متر افزایش می یابد. در مقایسه با سایر فرآیندهای ریخته گری، سطح ریخته گری آن صاف است و شعاع فیله حدود 1-2.5 میکرون است. ریخته گری با ضخامت دیواره حدود 0.75 میلی متر را می توان نسبت به ماسه باکس یا ریخته گری دائمی ساخت. می تواند به طور مستقیم ساختارهای داخلی مانند آستین های سیم، عناصر گرمایشی و سطوح باربر با استحکام بالا را ریخته شود. از دیگر مزایای آن می توان به توانایی آن در کاهش یا اجتناب از ماشینکاری ثانویه، سرعت تولید بالا، استحکام کششی ریخته گری 415 مگاپاسکال و ریخته گری فلز با سیالیت بالا اشاره کرد.