مزایای قطعات ریخته گری آلیاژ روی چیست؟

2023-04-17

مزایای قطعات ریخته گری آلیاژ روی چیست؟

قطعات ریخته گری آلیاژ روی ترکیب بهتری از استحکام، چقرمگی، استحکام، یاتاقان، عملکرد و ریخته گری اقتصادی نسبت به سایر قطعات ریخته گری آلیاژی ممکن است. در واقع خواص آنها اغلب از آلیاژهای دیگر مانند آلومینیوم، منیزیم، برنز، پلاستیک و سایر چدن ها بیشتر است.