اتمام سطح

2021-01-18

پایان سطح:

آنودایز / آنودایز

مسواک زدن / مسواک زدن

آبکاری شده / آبکاری (مس / کروم / نیکل / خلال / روی)

الکتروفورز

خرد شده / سنگ زنی

طبیعی

منفعل / انفعال

نقاشی شده / نقاشی

جلا / پرداخت

روکش دار / پوشش پودری

ماسه انفجار / ماسه انفجار

Shot Blasted / Shot Blasting

قبلی:مواد