بسته بندی و حمل و نقل

2021-01-18

قطعات مختلف استانداردهای بسته بندی متفاوتی دارند تا از حفاظت کامل هنگام حمل و نقل یا حمل و نقل از طریق بار هوایی و دریایی اطمینان حاصل کنند.

ما قطعات تولید شده را بر اساس استاندارد بسته بندی داخلی یا شرایط خاص مشتری بسته بندی خواهیم کرد.

استانداردهای اساسی بسته بندی داخلی ما به شرح زیر است:

â— بسته بندی داخلی: بسته بندی حباب یا فیلم ضد زنگ

pack - بسته بندی بیرونی: کارتن یا گچ پلاستیک

â— بسته بندی حمل و نقل: پالت یا جعبه چوبی